Reciclam Impreuna

Pentru

O Romanie Mai Curata !

Conditia de baza pentru un mediu mai curat si mai sanatos o constituie reciclarea deseurilor.

EN

MEDIU

Orice societate comerciala trebuie sa-si desfasoare activitatea pe baza legilor din domeniul in care activeaza.  Societatea noastra activeaza inca de la infiinatare, din anul 2001, in domeniul colectarii si valorificarii deseurilor nepericuloase si periculoase.

 

SC ALOREF SRL isi desfasoara intreaga activitate cu stricta respectare a normelor de mediu,  in baza autorizatiei de mediu nr.86/23.05.2012 emisa de autoritatea APM Alba si revizuita la data de 18.04.2018.

 

 Conform autorizatiei de mediu nr.86/23.05.2012 SC ALOREF SRL este obligata sa respecte prevederile urmatoarelor acte normative:

 

 

 

OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

OUG 196/2005 cu completarile si modificarile ulterioare, privind fondul pentru mediu;

 

 

 

 

 

 

HG nr. 235/3007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electrocasnice;

HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

Ordinul 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si rapoarte a datelor referitoare al baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori;

HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

OUG 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea respectarii actelor normative SC ALOREF SRL dispune de personal calificat  in Gestionarea Deseurilor ( Legea 211/25.11.2011).

Copyright © 2013 ALOREF.  All rights reserved.                                                                                                                                                                                                         by: binardesign