Reciclam Impreuna

Pentru

O Romanie Mai Curata !

NOUTATI

Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice’’ (POS CCE) 2007-2013 Axa Prioritara 1- Un sistem inovativ si ecoeficient de productie- Domeniul major de interventie DM1.1- Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile A3- Sprijin financiar nerambursabil  de pana la 1.075.000 ron pentru intreprinderile mici si

mijlocii- Achizitionarea de utilaje in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice  ,, Modernizarea Activitatii in Domeniul Recuperarii Materialelor Reciclabile Sortate'' .

Participare in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara I, Domeniul major de interventie D1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia de piata a intreprinderilor, in special a IMM, cu proiectul ,,Diversificarea activitatilor prin dezvoltarea sectorului de demolare a constructilor''.

EN

Galerie Foto 

Copyright © 2013 ALOREF.  Toate drepturile sunt rezervate.                                                                                                                                                                                     by: binardesign